Condiții comerciale generale v1.0


ihost24 – Condițiile comerciale generale pentru ihost24 sunt redactate și valabile ca condiții comerciale generale ale VIRTEXXA Cloud Services SRL pentru ihost24 (numit în continuare, prescurtat „ihost24“).

Aceste condiții comerciale generale sunt valabile pentru toate serviciile pe care ihost24 le prestează partenerilor săi de afaceri, chiar dacă nu se face trimitere expresă la acestea.

1. Acceptable Use Policy
Din momentul comenzii de servicii, ihost24 pune la dispoziție aceste servicii pe o perioadă nedeterminată. Baza pentru utilizarea acestor servicii o reprezintă condițiile comerciale în varianta lor în vigoare, la care utilizatorii au acces pe site la momentul lansării comenzii. În momentul în care lansează o comandă, utilizatorul acceptă aceste condiții comerciale. Condițiile comerciale sunt valabile în versiunea lor în vigoare, atât timp cât sunt puse la dispoziție serviciile ihost24, ele fiind accesibile oricui pe pagina noastră web. Modificările la condițiile comerciale vor fi aduse la cunoștință utilizatorului.

2. Fair Use Policy
Prin „Fair Use“ se înțelege utilizarea internetului și a resurselor de sistem aferente cu respect, fără ca, prin activitățile proprii, să se aducă atingere sau să se îngrădească în vreun fel activitățile altor utilizatori sau drepturile acestora. Utilizatorul înțelege regulile general valabile pe internet, le acceptă și le va respecta, chiar dacă acestea nu sunt stipulate undeva în mod expres, în scris.

3. Valabilitatea și durata comenzilor și serviciilor

3.1 Valabilitatea comenzii
Comenzile de servici sunt valabile din momentul în care s-a primit plata aferentă comenzii. În cazul tranzacțiilor online, o comandă este considerată confirmată, atât în cazul clienților noi, cât și al clienților existenți, în momentul în care cel care comandă se legitimează cu cardul său bancar, care este autorizat de organismul de autorizare a cardurilor bancare. Comenzile sunt posibile exclusiv prin sistemul nostru de comenzi online. Odată cu comanda, este creat un cont de client (numit în continuare account sau cont), care conține toate datele puse la dispoziție de client și serviciile puse la dispoziție.

3.2. Valabilitatea serviciilor
Serviciile comandate sunt valide din momentul în care sunt îndeplinite toate condițiile tehnice și administrative necesare în acest sens. ihost24 va încerca să îndeplinească aceste premise cât mai repede posibil și în termenele indicate pe site, neputând însă să aibă vreo influență asupra terților implicați în mod decisiv în realizarea acestor premise. Nu se poate deduce vreun drept cu privire la timpii de prelucrare indicați.

3.3. Perioada de prestare a serviciilor în cazul comenzilor noi
Serviciile comandate sunt în principiu puse la dispoziție din data de intrare în vigoare pe o perioadă nedeterminată. ihost24 va lua toate măsurile tehnice și administrative ce se impun pentru ca serviciile să rămână valabile.

3.4. Perioada de prestare a serviciilor în cazul unui upgrade sau downgrade
În cazul în care, în timpul perioadei de valabilitate a unui serviciu, se intervine asupra acestuia în sensul restrângerii (downgrade) sau suplimentării sale (upgrade), modificarea realizată intră în vigoare în data la care a fost comandat, fiind din nou valabil pe o perioadă nedeterminată.

4. Prețuri și decontare

4.1. Servicii de găzduire
Serviciilor de găzduire puse la dispoziție pe o perioadă nedeterminată li se aplică tarife lunare. Fiecare serviciu este încadrat într-o perioadă de decontare, aleasă de client la momentul comenzii.
Perioada de decontare aleasă corespunde perioadei contractuale minime, fiind luată în considerare în facturile periodice, emise la datele de scadență respective. Facturile periodice includ serviciile de găzduire înregistrate în cont la momentul emiterii facturii, și care sunt decontate în avans pentru următoarea perioadă de decontare, precum și decontarea ulterioară a serviciilor de găzduire proporționale, comandate sau prestate în perioada de decontare anterioară.
Rezilierea sau transferul nu dau dreptul la vreo rambursare pentru perioada de decontare actuală. Serviciile unice sunt indicate ca atare din punct de vedere al prețului și se decontează pe loc, la data de intrare în vigoare a serviciului.

4.2. Taxe pentru domenii
Taxele pentru domenii se decontează pentru o perioadă de un an și includ cheltuielile anuale, de funcționare ale numelui de domeniu, inclusiv prelungirea valabilității pe perioada menționată.
În cazul unei comenzi noi (înregistrare și transfer), taxa de înregistrare și taxa de domeniu se facturează imediat în avans pentru un an. Perioada de prestare a serviciului începe la data comenzii și nu se adaptează în funcție de perioadele organismului de înregistrare respectiv. Toate domeniile gestionate prin ihost24 sunt prelungite automat. Data de referință este data de expirare afișată în ControlPanel la „Servicii actuale”. Pentru a împiedica o prelungire, trebuie să aibă loc o reziliere sau o dezactivare a prelungii automate (variantă posibilă doar în cazul anumitor coduri de domenii și pachete, din secțiunea „Prelungiri” din ControlPanel) cu cel târziu o zi înainte de data de referință.

4.3. Modificări de preț
În cazul în care prețul serviciilor puse la dispoziție pe o perioadă nedeterminată este modificat de către ihost24, noul preț este valabil, în cazul serviciilor curente, începând cu următoarea perioadă de decontare. În cazul comenzilor suplimentare, noul preț este valabil din momentul intrării în vigoare a serviciului. Creditările sau decontările ulterioare pentru servicii curente, deja achitate în avans, nu sunt posibile. În cazul majorării prețurilor existente, ihost24 va informa în prealabil utilizatorul cu privire la modificarea prețului. În cazul modificării prețurilor în sensul că acestea devin mai mici decât prețurile anterioare, ihost24 își rezervă dreptul de a le transpune în practică și fără informarea prealabilă a utilizatorului.

4.4. Decontarea upgrade-urilor și downgrade-urilor
În cazul unui downgrade, se realizează o creditare alicotă (proporțională) de la intrarea în vigoare a noului serviciu. În cazul unui upgrade, se realizează o decontare ulterioară alicotă (proporțională) de la intrarea în vigoare a noului serviciu.

4.5. Facturare și condiții de plată
Plata se realizează online, prin metodele de plată oferite. Orice comandă sau prelungire de serviciu este valabilă doar prin plata aferentă. Nu este posibilă retragerea din suma totală facturată unei reduceri pentru plata înainte de termen.

4.6. Penalități de întârziere a plății
Se convine în mod expres, ca în cazul întârzierii plății, pe lângă dobânzile de întârziere de 12%, se vor achita toate cheltuielile legate de somare, adică taxe de somație, costuri de prelucrare adreselor de somare, cheltuieli poștale, taxe de poprire și desființare a popririi, precum și orice alte cheltuieli de executare, la valoarea lor legală. Creanța cesionată unui birou de executare include toate sumele neachitate aferente contului, chiar dacă acestea nu sunt încă scadente

4.7. 30 de zile garanție cu returnarea banilor
ihost24 vă oferă o garanție de 30 de zile cu returnarea banilor. Această garanție este aplicabilă doar în cazul produselor de găzduire web. În cazul altor servicii, cum ar fi înregistrarea de domenii, servere virtuale sau certificate SSL, această garanție este exclusă.

5. Înregistrarea de domenii
Înregistrarea de domenii este realizată de ihost24 în calitate de executant tehnic, fiind supusă dispozițiilor respective ale Registrelor (autorităților de înregistrare), de care ihost24 este legată prin contract. Prin solicitarea unui nume de domeniu, clientul împuternicește ihost24 să comande în numele său domeniul de la Registru, acceptând politicile Registrelor respective, drepturile și obligațiile ICANN ale autorității de înregistrare (http://www.icann.org/de/resources/registrars/registrant-rights/educational) iar în cazul domeniilor .at, condițiile comerciale generale ale nic.at (http://www.nic.at/de/service/rechtliche_informationen/agb/). Atâta timp cât serviciul este prestat pentru un domeniu al ihost24, domeniul va fi administrat exclusiv de către ihost24, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere administrativ. Utilizatorul îndreptățit primește prin ControlPanel dreptul de a realiza, la nevoie, propriile setări.

5.1. Titularul domeniului
Ca titular al domeniului va fi întotdeauna înregistrat clientul. Astfel, el este proprietarul domeniului, având drept de dispoziție asupra sa. Datele vor fi verificate de către ihost24 doar în privința sintaxei și a formei necesare în vederea înregistrării, nu și din punct de vedere al conținutului. Datele vor fi folosite la înregistrarea domeniului ala cum au fost introduse de client în comanda online.

5.2. Drepturi privind mărcile înregistrate și numele
Toate înregistrările se realizează de bună credință în ceea ce privește legitimitatea solicitării. În caz de dezacord între două părți, cele două părți sunt cele care trebuie să găsească în mod independent o soluție a litigiului. Nici ihost24 și nici autoritatea de înregistrare a domeniului respectiv nu sunt autorități de arbitraj. În caz de litigii, se vor transmite mai departe doar informațiile de contact ale titularului unui domeniu deja înregistrat, dat fiind că aceste informații sunt oricum documentate public. Când se comandă un domeniu, se declară că sunt respectate prevederile legale și că, în special, nu sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale nimănui (denumire, marcă(. Autoritatea de înregistrare și ihost24 nu realizează o verificare din acest punct de vedere a numelui de domeniu solicitat, ele își rezervă însă dreptul de a respinge solicitările, în caz de încălcare evidentă a legii, fără a indica vreun temei în acest sens. Solicitantul se obligă ca, în cazul vreunei reclamații legate de numele de domeniu solicitat, să scutească de orice pagubă sau reclamație atât autoritatea de înregistrare cât și ihost24 în relație cu orice terți a căror drepturi au fost încălcate. Din delegarea numelui de domeniu nu se pot deriva alte drepturi.

5.3. Cererea de domeniu și disponibilitatea numelor de domeniu
Din disponibilitatea numelui de domeniu afișată la momentul cererii nu poate fi derivat niciun drept. Disponibilitatea este afișată la momentul cererii din nameserverele ihost24 și din bazele de date WHOIS respective. Domeniile aflate în curs de înregistrare, și care nu sunt încă înregistrate în bazele de date WHOIS și nici nu sunt încă sincronizate pe nameservere, nu sunt luate în considerare. ihost24 garantează, că numele de domenii solicitate nu sunt oferite spre autentificare și altor persoane, și că ele nu sunt accesibile unor terți. În ceea ce privește atribuirea numelui de domeniu, în cadrul ihost24 se aplică principiul „first come first served”, și anume în funcție de primirea confirmării unei comenzi. De aici însă nu poate fi derivat niciun drept cu privire la numele de domeniu, dat fiind că, în ultimă instanță, autoritatea de înregistrare respectivă este cea care hotărăște cu privire la atribuirea domeniului.

6. Reziliere
Serviciile puse la dispoziție pe o perioadă nedeterminată pot fi reziliate în următoarele condiții:

6.1. Rezilierea serviciilor de către utilizator
Utilizatorul poate rezilia oricând, fără termen și fără a indica vreun motiv. Pentru serviciile deja decontate în avans, rezilierea nu generează vreo pretenție de returnare, suma facturată fiind scadentă integral, chiar dacă rezilierea are loc la scurt timp după emiterea unei facturi noi

6.1.1. Rezilierea domeniilor .at
Conform condițiilor comerciale generale ale nic.at, rezilierea unui domeniu .at trebuie să se realizeze în scris de către titularul domeniului. Din acest motiv, avem nevoie de o confirmare semnată de către titularul domeniului. Formularul aferent poate fi descărcat sau, la cerere poate fi transmis. Serviciile de găzduire, precum și domeniile, pot fi reziliate doar după ce există această confirmare semnată. Serviciile ihost24 sunt anulate la sfârșitul perioadei de decontare actuale. Domeniul este reziliat la nic.at la sfârșitul perioadei de prestare a acesteia, rămânând delegat titularului de domeniu până la expirarea acestei perioade.

6.1.2. Rezilierea domeniilor .ch
Rezilierea unui domeniu .ch trebuie să se confirme direct de către titularul de domeniu la autoritatea de înregistrare Switch. ihost24 direcționează, la cerere, solicitarea de reziliere către Switch, care contactează direct titularul de domeniu.
Rezilierea poate să se producă fie pe loc, fir la sfârșitul perioadei actuale de prestare a serviciilor de către Registru. Serviciile ihost24 pot fi anulate la sfârșitul perioadei actuale de decontare, doar după ce Registrul confirmă rezilierea.

6.1.2. Rezilierea domeniilor .de
Rezilierea se efectuează online. Utilizatorul primește de la ihost24 o adresă web unică, unde poate să efectueze rezilierea. Rezilierea este valabilă doar în măsura în care este efectuată la adresa web indicată. Serviciile ihost24 sunt prestate până la sfârșitul perioadei de decontare curente, fiind apoi oprite. ihost24 nu are dreptul de a rezilia domeniul la Registrul denic în numele utilizatorului, putând doar să dea înapoi domeniul. Registrul se adresează apoi direct titularului domeniului, pentru a clarifica procedura de urmat. În cazul în care domeniul .de nu este reziliat la denic, acesta preia domeniul în programul său, și facturează taxele de domeniu direct către titularul domeniului.

6.1.3. Rezilierea de alte domenii TLD (de ex.: .com, .net, .org)
Rezilierea se efectuează online. Utilizatorul primește de la ihost24 o adresă web unică, unde poate să efectueze rezilierea. Rezilierea este valabilă doar în măsura în care este efectuată la adresa web indicată. Serviciile ihost24 sunt prestate până la sfârșitul perioadei de decontare curente, fiind apoi sistate. Utilizatorul poate, dacă dorește, să sisteze serviciile și cu efect imediat. După expirarea perioadei de prestare a serviciului, ihost24 nu va mai prelungi domeniul la Registru, care va expira.

6.1.4. Transferul unui domeniu către un alt furnizor
În măsura în care autoritatea de înregistrare respectivă susține blocarea de către Registru, domeniul este protejat împotriva unui transfer ilegitim. În cazul în care se dorește transferul unui domeniu de la ihost24, utilizatorul poate dezactiva el însuși acest blocaj din zona client. Dacă domeniul este transferat de la ihost24 către un alt furnizor, de reînregistrarea necesară răspunde noul furnizor. Transferul către un alt furnizor reprezintă o reziliere a serviciilor ihost24. ihost24 va sista prestarea serviciilor pentru domeniul respectiv în termen de 24 de ore de la confirmarea transferului. Pentru serviciile deja decontate în avans, rezilierea nu generează vreo pretenție de returnare, suma facturată fiind scadentă integral, chiar dacă transferul are loc la scurt timp după emiterea unei facturi noi

6.2. Sistarea serviciilor de către ihost24
ihost24 poate sista prestarea serviciilor în următoarele condiții:

6.2.1. în caz de neplată a serviciilor
În cazul în care sumele din facturile deschise nu intră în contul ihost24 în termen de 10 zile de la data emiterii ultimei somații, ihost24 va sista imediat prestarea serviciilor. În cazul plata restanțelor nu se efectuează nici în continuare, contul va fi șters permanent, și se va iniția o procedură legală.

6.2.2. în caz de date vechi, neactualizate
În cazul în care utilizatorul nu întreține și actualizează datele conform celor menționate la punctul 7, iar ihost24 nu poate contacta utilizatorul după o căutare rezonabilă, ihost24 are dreptul, nefiind însă obligată, să șteargă contul temporar sau definitiv.

6.2.3. în caz de încălcare a fair-use policy
În cazul în care ihost24 primește reclamații de la alți utilizatori cu privire la un client al ihost24, și dacă este clar că utilizatorul ihost24 încalcă politica de fair use, i se va atrage atenția asupra acestui aspect și va fi avertizat. În cazul în care, în ciuda avertismentelor, încălcările continuă, serviciile vor fi sistate imediat, și contul va fi șters.

6.2.4. în caz de încălcare a politiciii anti-spam
În cazul în care utilizatorul încalcă politica anti spam, ihost24 are dreptul să sisteze serviciile fără notificare prealabilă, cu efect imediat, precum și să șteargă contul.

6.2.5 în caz de abuzare de dispozitivele tehnice
În cazul unui abuz, cum ar fi cele descrise la punctul 10, ce este provocat de neștiință, utilizatorul va fi informat și avertizat.
În cazul în care abuzul se repetă, ihost24 are dreptul să sisteze serviciile fără notificare prealabilă, cu efect imediat, precum și să șteargă contul. În cazul în care abuzul reprezintă un pericol acut pentru întreg sistemul, ihost24 are dreptul de a sista serviciul chiar și fără notificare prealabilă, precum și de a șterge contul.

6.2.6 în caz de încălcări ale legii
În cazul în care utilizatorul este condamnat penal în legătură cu activitățile legate de contul său, sau dacă ihost24 a fost informată că activitatea utilizatorului în legătură cu contul acestuia încalcă legile aplicabile, aflate în vigoare, și dacă acest lucru este într-adevăr confirmat și de către ihost24, contul este șters imediat, iar serviciile legate de acesta sunt sistate pe loc.

6.2.7. fără a indica vreun motiv
ihost24 își rezervă dreptul de a rezilia serviciile fără a indica vreun motiv, cu un termen de preaviz de 2 luni. Rezilierea se poate efectua atât în scris cât și prin Email.

7. Date

7.1, Datele clientului, date de înregistrare
La momentul comenzii, utilizatorul trebuie să dea informații corespunzătoare adevărului, precise, actuale și complete cu privire la persoana sa și/sau firma sa (numite în continuare: „datele clientului”), conform celor cerute în procedura de comandă online. Cu aceste date se creează un cont, utilizatorul devenind deținătorul acestui cont. Deținătorul contului este obligat să întrețină datele și să le actualizeze în mod curent, în aplicația ControlPanel ce îi este pusă la dispoziție. Datele sunt folosite pentru înregistrări, facturi și contactare așa cum sunt introduse de către utilizator.

7.1.1. Autentificarea clientului față de ihost24
Datele contului sunt transmise la adresa de email indicată de utilizator în momentul comenzii. Această adresă de email este cea cu care clientul se autentifică față de ihost24. Datele contului conți un login și o parolă pentru contul respectiv. Cu acestea, utilizatorul se poate înregistra și își poate gestiona datele. În cazul în care adresa de email a utilizatorului de schimbă, el este responsabil de efectuarea modificării aferente în ControlPanel. Noua adresă de email, astfel modificată, devine astfel noua adresă autorizată. În cazul în care modificarea în ControlPanel nu mai este posibilă, utilizatorul trebuie să se autentifice la ihost24 cu o altă adresă de email. ihost24 verifică identitatea clientului și menționează tipul de verificare a identității în contul de client.

7.1.2. Publicarea datelor clientului
Datele clientului sunt făcute publice doar dacă ele sunt necesare pentru prestarea serviciului tehnic comandat, ca de exemplu la înregistrarea de domenii. În principiu, sunt publicate doare acele date, care sunt necesare la obținerea serviciului comandat. Odată cu comanda, se acceptă publicarea datelor în baa de date WHOIS de care ține domeniul respectiv. În afară de aceasta, ihost24 nu face publice datele clientului.

7.1.3. Transmiterea datelor clientului către terți
Transmiterea de date ale clientului către terți de către ihost24 are loc exclusiv către parteneri contractuali ai ihost24, în vederea obținerii de servicii tehnice, așa cum este descris la punctul 7.1.1.. ihost24 nu transmite date de client către terți neautentificați față de ihost24. Dacă terțul se autentifică cu loginul și parolă contului, telefonic sau prin email, față de ihost24, acestuia i se vor pune la dispoziție datele. Excepție de la această regulă face o urmărire penală. În acest caz, datele clientului vor fi predate doar autorităților de anchetă.

7.1.4. Răspunderea pentru datele clientului
Utilizatorul răspunde de corectitudinea datelor, și are obligația să gestioneze și să modifice el însuși datele la care are acces în ControlPanel. ihost24 nu va modifica aceste date din proprie inițiativă,m ci doar șa cererea clientului, și doar în măsura în care clientul nu are acces la datele respective din ControlPanel.

7.2. Date de acces
Datele de acces sunt toate acele date, care servesc la accesarea contului, precum și datele cu care deținătorul contului primește acces la serviciile tehnice pe care le-a comandat. ihost24 transmite datele de acces doar prin email, la adresa de email înregistrată în cont (a se vedea punctul 7.1.1.) Deținătorul contului are posibilitatea de a stabili alte persoane, care să aibă acces atât la cont, cât și la unele sau la toate serviciile tehnice. Pentru fiecare persoană care va avea acces la cont, la unele sau la toate serviciile, trebuie să se creeze un subcont în ControlPanel.

7.2.1. Răspunderea pentru datele de acces
Deținătorul contului este responsabil pentru toate activitățile din contul său, și răspunde individual pentru datele de acces din ControlPanel aferente serviciilor tehnice, precum și pentru datele de acces ale contului său și ale subconturilor. În cazul în care deținătorul contului constată o utilizare neautorizată a contului său, trebuie să informeze imediat ihost24 cu privire la acest aspect. În continuare, deținătorul contului înțelege că poate fi tras la răspundere, de asemenea, și pentru eventualele pagube suferite de ihost24 sau de un alt utilizator, în cazul în care un terț folosește contul sau login-ul și parola.

7.3. Date cu privire la conținuturi, care sunt prelucrate și stocate de către ihost24 prin intermediul unor servere și rețele
Datele de conținut sunt date, pe care utilizatorul le publică sau le transmite privat. ihost24 nu este obligată să controleze aceste conținuturi și, din acest motiv, nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea, pertinența și calitatea conținuturilor. Utilizatorul este conștient de faptul că, prin folosirea serviciilor ihost24, poate fi expus la conținuturi provenite de la alți utilizatori, care pot fi jignitoare, agresive, ilegale sau care pot fi criticate din alte motive. ihost24 nu este obligată să verifice aceste conținuturi sau să ia măsuri de împiedicare a lor, își rezervă însă dreptul de a lua măsuri tehnice de împiedicare a răspândirii acestor conținuturi.

7.3.1. Răspunderea pentru datele de conținut
Răspunderea pentru toate informațiile, datele, textele, software-ul, muzica, zgomotele, fotografiile, graficele, filmele, știrile sau alte tipuri de conținut, publicate sau transmise pe cale privată, este exclusiv a persoanelor, de la care provine conținutul respectiv. Asta înseamnă, că utilizatorul respectiv, și nu ihost24, poartă întreaga răspundere pentru orice conținut. Utilizatorului i se atrage atenția asupra faptului că, prin registrele de vizitatori, chat sau email, sau prin utilizarea de panouri de informații (bulletin boards) de pe alte site-uri, pune date personale la dispoziția unor terți. El face acest lucru pe propria răspundere. ihost24 exclude orice răspundere a sa pentru datele sau informațiile puse la dispoziție în acest fel.

7.3.2. Transmiterea de date și conținuturi
Site-urile web, registrele de vizitatori, chat-urile, precum și folosirea panourilor de informații (bulletin boards) și grupurilor de știri (newsgriups) sunt considerate publice. Aceste date pot fi folosite de ihost24 și de terți în orice fel, chiar și cu menționarea numelui utilizatorului. Menționarea numelui nu va avea loc, dacă utilizatorul declară în mod expres că nu este de acord cu ea, pentru fiecare caz în parte.

7.3.3. Link-uri către site-uri web terțe
Site-urile utilizatorilor, precum și site-ul ihost24, pot conține link-uri către terți. Nici utilizatorul care răspunde de conținutul respectiv, nici ihost24, nu răspund de conținutul, disponibilitatea, funcționarea sau controlul site-urilor web către care trimit link-urile respective; de asemenea, utilizatorul sau ihost24 nu se identifică cu conținuturile acestor site-uri. Este exclusă orice răspundere în acest sens.

7.3.4. Date și conținuturi ilegale
Utilizatorului i se atrage pe această cale atenția cu privire la prevederile legii pornografiei, a legii de interdicție și la prevederile legii penale, conform cărora transmiterea, răspândirea și emiterea anumitor conținuturi sunt supuse anumitor îngrădiri legale, sau sunt interzise. Utilizatorul se obligă să respecte aceste prevederi legale și își asumă singur răspunderea pentru respectarea acestora. ihost24 nu se obligă să verifice dacă datele clientului cu un conținut ilegal. În cazul în care ihost24 este notificată de terți cu privire la conținuturi ilegale, ihost24 va proceda la verificarea datelor din punct de vedere al legalității. În cazul în care se confirmă caracterul ilegal al conținuturilor, acestea vor fi imediat retrase din zona de acces public, contul în cauză și toate serviciile legate de acesta fiind blocate imediat și anunțate autoritățile. Utilizatorului îi este interzis să folosească serviciile ihost24 în scopuri ce contravin legii.

7.3.5. Publicitate pe site-uri web și email
Publicitatea de pe site-urile web ale utilizatorilor și din emailurile utilizatorilor sunt aspecte ce țin de afacerile dintre utilizatori și alți terți, și se realizează exclusiv în relația dintre utilizator și terții respectivi. Este exclusă orice răspundere a ihost24 în acest context.

7.4. Date despre conexiune
Datele despre conexiune sunt acele date care sunt generate în baza utilizării sistemelor ihost24, în care sunt consemnate , parțial, date de utilizator, ce vizează contul utilizatorului. ihost24 garantează că sunt înregistrate doar acele date, care sunt necesare pentru funcționarea tehnică a serviciilor oferite. Utilizatorul este de acord cu înregistrarea temporară a datelor de conexiune.

7.4.1. Evaluarea datelor de conexiune
ihost24 evaluează datele de conexiune, necesare exploatării tehnice, rezervându-și dreptul de a evalua toate datele, nefiind însă obligată în acest sens. Utilizatorul este de acord cu evaluarea datelor.

7.4.2. Transmiterea datelor despre conexiune către terți
Pentru a putea realiza conexiunile, este nevoie de un schimb de date între terți. Aceste date conțin informațiile tehnice necesare legate de un cont de utilizator. Utilizatorul acceptă, că aceste date sunt necesare pentru prestarea serviciilor. În afară de aceasta, datele despre conexiune nu sunt transmise, în principiu, către terți, nici chiar la solicitarea terților, cu excepția cazului în care este în curs o procedură de urmărire penală sau dacă există o dispoziție judecătorească în acest sens. În acest caz, toate datele sunt transmise către autoritatea de anchetă, în măsura în care aceste date mai există. Utilizatorul poate solicita date despre conexiune. ihost24 îi va transmite datele existente, referitoare la contul său, dacă utilizatorul se autentifică la ihost24 ca utilizator autorizat (deținătorul contului).

7.4.3. Disponibilitatea datelor despre conexiune
ihost24 arhivează datele despre conexiune pe o perioadă nedeterminată, însă totuși doar atât timp cât acest lucru este necesar pentru exploatarea tehnică și administrativă, nefiind însă obligată să arhiveze aceste date. Nu este îndreptățită vreo pretenție cu privire la disponibilitatea datelor despre conexiune. ihost24 nu este obligată la o înregistrare integrală, sau să stocheze datele pentru o anumită perioadă de timp.

7.5. Datele privind tranzacțiile în circuitul financiar electronic
Datele necesare pentru circuitul electronic al plăților, sunt oferite prin sistemele ihost24 doar prin intermediul unor conexiuni securizate (Secure Socket Layer, SSL) 7.5.1. Utilizarea datelor despre tranzacții
Datele necesare în scopul derulării circuitului electronic de plăți, sunt solicitate de la utilizator doar atunci când aceste date servesc la încheierea cu succes a unei tranzacții. Aceste date sunt folosite la momentul tranzacției și sunt transmise organismelor autorizate pentru procedura de plată respectivă. Utilizatorul este de acord cu transmiterea datelor. Această transmitere se realizează prin conexiuni securizate, fie Point-To-Point, fie prin SSL:

7.5.2. Stocarea datelor despre tranzacții
Din datele despre tranzacții se stochează doar acele părți, care sunt necesare tranzacției respective, pentru ca aceasta să se încheie cu succes. Aceste date rămân stocate pe o perioadă nedeterminată. Ștergerea unor tranzacții individuale, încheiate, nu este posibilă,din motive ce țin de documentarea completă, dat fiind că aceste date sunt parte integrantă a tranzacțiilor prin intermediul unor terți (organisme de autorizare). În cazul în care, datele despre tranzacții sunt date necesare pentru comenzi de servicii de la ihost24, care sunt achitate cu carduri bancare, utilizatorul este de acord ca datele despre aceste carduri bancare să fie stocate în sistemul de facturare al ihost24.

8. Accesul la și utilizarea sistemelor de găzduire web ale ihost24

8.1. Acces prin rețea
Accesul se realizează exclusiv prin rețea și prin modalitățile de acces, protocoalele și interfețele puse la dispoziție de către ihost24 (ControlPanel)

8.2. Acces fizic
Accesul fizic la sistemele ihost24 nu este posibil pentru utilizatorul serviciilor. Acest tip de acces este rezervat personalului autorizat al ihost24, precum și personalului tehnic de întreținere din centrul respectiv. Acest aspect este valabil și pentru dispozitivele, ale căror proprietar este utilizatorul sau un terț, care înglobează aceste dispozitive în rețeaua ihost24, pentru a-și oferi propriile servicii prin rețea și/sau prin sistemul de găzduire al ihost24.

9. Securitatea sistemului și a datelor
ihost24 asigură rețeaua și sistemele de găzduire web cu hardware și software, pentru a proteja datele și conturile stocate. Totuși, ihost24 nu răspunde pentru situația în care, în ciuda acestor măsuri de siguranță, cineva reușește, în mod ilegal, să acceseze aceste date și conturi, și să le utilizeze în mod fraudulos. Deținătorul contului garantează ihost24 împotriva oricărei daune sau reclamații ce ar putea rezulta dintr-o asemenea situație care îl vizează pe acesta sau pe un terț. Deteriorarea intenționată a sistemului sau a siguranței rețelei ihost24 reprezintă un abuz al dispozitivelor tehnice conform punctului 10.1 din condițiile comerciale generale, fiind raportată autorităților

9.1. Securitatea fizică
Securitatea fizică se supune dispozițiilor centrului de stocare în care se află sistemul de găzduire al ihost24. Asigurarea se realizează în cadrul sistemului de siguranță de la locul respectiv și în baza controlului de acces.

10. Abuzul
Prin abuzarea de dispozitivele tehnice se înțeleg toate acele măsuri ale utilizatorului, care au drept scop obținerea accesului la sistemele sau datele ihost24, sau ale altor utilizatori ai ihost24. Este vorba în special de scanarea securității sistemului nostru, sniffing-ul de date și trafic, sau alte tipuri de atac cunoscute, precum și atacuri cu mail-bombing, flooding și altele similare, menite să ducă la o supra-încărcare a sistemelor. În plus, printre activitățile considerate abuz asupra sistemelor ihost24 se numără utilizarea supraproporționată a resurselor de sistem cum ar fi traficul și capacitatea procesoarelor, care pot periclita siguranța și stabilitatea întregului sistem de găzduire. În caz de abuzare a dispozitivelor tehnice, ihost24 va clarifica dacă abuzul s-a produs cu premeditare, sau din necunoaștere. În cazul unui abuz premeditat, sau al unui abuz bazat pe necunoaștere, care continuă și după clarificarea de către ihost24, aceasta este îndreptățită să șteargă imediat contul și să sisteze serviciile. Cheltuielile cu identificarea și urmărirea activităților, cu întreruperea conexiunii și orice alte reparații legate de aceasta, vor fi facturate de către ihost24 deținătorului contului, la tariful orar facturat în mod obișnuit la momentul respectiv.

11. Garanție, excluderea răspunderii și garantarea împotriva daunelor
ihost24 va face toate eforturile rezonabile din punct de vedere economic, pentru a menține disponibile serviciile oferite întotdeauna, fără întrerupere. Utilizarea serviciilor se realizează pe propria răspundere a utilizatorului. ihost24 neasumându-și nici o altă garanție expresă sau tacită pentru vandabilitate, adecvare într-u anumit scop, legalitate și drepturi de proprietate, precum și nicio garanție motivată de practica afacerilor, uzanțele și practicile comerciale din sectorul comerțului. ihost24 nu oferă garanții în ceea ce privește consistența și acuratețea serviciilor și faptul că datele stocate vor fi disponibile în orice circumstanțe. Clientul nu are dreptul la alte reduceri decât cele oferite de furnizor (ihost24) și își oferă acordul de a păstra serviciile și platformele furnizorului în stare de funcționare. ihost24 nu este responsabil direct de daune sau pierderi de profit, de asigurarea suportării costurilor acestora pentru orice daune aduse proprietății in temeiul legislației in vigoare.

11.1. Disclaimer soluții terți
ihost24 monitorizează serviciile din rețeaua sa, dar nu are capacitatea și nici interesul de a urmări alte părți ale internetului. Fluxul de date depinde în prinicipal de funcționalitățile oferite de terți sau furnizorii de servicii de telecomunicații. Anumite masuri luate de terți pot duce la întreruperi sau daune la conexiunile internet ale clientului sau intreruperea serviciilor pe care ihost24 le ofera. Deși politica noastră cuprinde toate măsurile pentru a oferi servicii fără întreruperi pentru a preveni aceste situații anterior menționate, nu putem garanta ca asemenea situații nu vor avea loc pe perioada colaborării. ihost24 nu este responsabil pentru asemenea evenimente, sau evenimente conexe întreruperilor de servicii.

11.2. Asigurarea compensației ihost24 de către client
Utilizatorul se obligă să elibereze ihost24, angajații și partenerii săi, de orice creanțe, pretenții, pentru pierderi, răspunderi, pagube, cheltuieli, costuri și taxe (inclusiv onorarii rezonabile de avocați), precum și să-și asume orice reclamații sau pagube legate de acestea, emise de terți datorită sau în legătură cu conținuturi pe care utilizatorul le încarcă publică sau transmite în cadrul serviciilor, sau datorită utilizării serviciilor de către utilizator. Acest lucru este valabil și pentru transmiterea de mailuri în masă, sau în cazul unui comportament de hărțuire sau ilegal, sau în cazul încălcării limitelor de utilizare sau a interdicție de trimitere a mailurilor în masă, și în cazul deteriorării cu intenție a sistemelor ihost24 în cadrul securității de sistem și de rețea, care pot fi imputabile deținătorului contului, reprezentantului deținătorului contului sau unei persoane numite de utilizator.

12. Politică anti-spam
ihost24 nu tolerează niciun mesaj de tip „unsolicited broadcast email and unsolicited commercial email“, prescurtat „SPAM“ nici din partea clienților, nici din partea clienților revânzătorilor care le permit acestora, să transmită mesaje Spam. Niciunui client nu îi este permis, să transmită Spam prin intermediul sistemelor aflate în rețeaua ihost24. În cazul în care se transmit emailuri de pe serverele din această rețea, ele trebuie să aibă un expeditor valabil. În caz contrar, transmiterea va fi împiedicată, în măsura posibilităților. ihost24 exploatează serverele de email cum știe mai bine, cu grijă maximă, închizând orice relay deschis. Clienții care exploatează servere proprii de email, sunt obligați să închidă orice relay deschis. Nerespectarea acestei obligații declanșează ștergerea imediată a contului și sistarea serviciului. În plus, fiecare client care deține servere proprii de email, este obligat să creeze adresa postmaster@{domain}, și să citească mesajele din căsuța respectivă. Dacă, în ciuda tuturor acestor măsuri, mai este posibil să se trimite mesaje Spam prin serverele din rețeaua ihost24 sau prin servere exploatate de către un deținător de cont ihost24 în propria sa rețea, deținătorul contului este obligat să predea ihost24 toate datele cu privire la spam, care le va transmite, mai departe, către următoarea autoritatea responsabilă de rețea. Clienții ihost24, precum și clienții acestora și reprezentanții lor sunt sfătuiți să se limiteze strict la transmiterea de emailuri în mod corespunzător. În plus, este interzisă vânzarea și utilizarea de software de spamming prin intermediul sistemelor ihost24. Nu este permis ca, în numele sau cu folosirea unui domeniu administrat de ihost24, chiar și fără a se folosi rețeaua și/sau serverele ihost24, să se transmită mesaje spam. Într-un asemenea caz, clientul trebuie să creeze o înregistrare de tip SPF-record și să se asigure că el nu este sursa vreunei activități de tip spam.

13. Reseller, revânzare
Deținătorul de cont are dreptul de a revinde serviciile ihost24. Revânzătorul, numit în continuare reseller, este obligat să transmită clienților săi condițiile comerciale generale ale ihost24 în variantă integrală, până la punctul 13. Această transmitere se poate realiza prin intermediul site-ului web al reseller-ului. Reseller-ul are dreptul ca, în calitate de partener al ihost24, să se denumească RSP „Reseller Service Provider“. De asemenea, trebuie să fie accesibile acordurile de înregistrare ale fiecărei autorități de înregistrare a domeniilor. Acestea vor fi folosite de reseller doar în formă nemodificată. ihost24 nu intră în contact cu clienții reseller-ului, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în vederea realizării unui anume serviciu tehnic, ca de ex. transferurile de domenii. În continuare, ihost24 nu-i garantează reseller-ului promovarea clienților săi. Suportul pentru clienții reseller-ului este sarcina reseller-ului, nefiind asigurat de ihost24. ihost24 îi asigură doar reseller-ului suport de nivelul unu și doi. Reseller-ul este beneficiarul tuturor serviciilor, pe care el le-a contractat pentru clienții săi, reseller-ul răspunzând din punct de vedere economic pentru acestea. Cesiunea de creanțe ale reseller-ului față de clienții săi în favoarea ihost24 nu este posibilă. Atât reseller-ul, cât și clientul său, sunt obligați să respecte condițiile comerciale generale ale ihost24, atât timp cât contractează servicii ale ihost24.

14. Dispoziții finale
Instanța competentă de soluționare a eventualelor litigii rezultate din relația contractuală este instanța comercială din Baia Mare, Maramureș, România. Acest aspect nu este valabil pentru relații cu consumatori finali, în sensul Legii de protejare împotriva rezilierii. (KSchG). ihost24 are dreptul de a transmite toate obligațiile sale sau întregul contract, cu exonerarea de răspundere, unui terț. Acest aspect nu este valabil în cazul relațiilor de afaceri cu consumatorii. În cazul relațiilor cu consumatori finali, ihost24 are dreptul ca, pe propria răspundere, să subcontracteze prestarea de servicii din prezentul contract unor întreprinderi terțe. Mesajele sunt considerate comunicate utilizatorului, dacă au fost transmise la ultima adresă sau adresă de email cunoscută.